Algemene voorwaarden in 7 regels:

  1. Als je je inschrijft en hebt betaald, is de aanschaf van het product definitief.
  2. Bij betaling ontvang je van ons direct de inloggegevens tot jouw individuele digitale leeromgeving.
  3. Bij annulering binnen 14 dagen heffen we jouw gebruikersaccount per direct op en betalen 75% van de aanschafwaarde terug.
  4. Alle gebruikte structuren en teksten zijn intellectueel eigendom van de Motivatie Academie Nederland en mogen daarom niet zonder toestemming worden gebruikt of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.
  5. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie.
  6. Na ondertekening kunnen de algemene voorwaarden alleen nog worden gewijzigd met goedkeuring van beide partijen.
  7. Daar waar de algemene voorwaarden niet voorzien, zal in de geest van de algemene voorwaarden en het contract worden gehandeld.